Kerol logo  
  apie   veikla   pasaulis   remejai   naujienos
  pasaulis  
apacia
      point  

Organizacijos devizas : Vienykimės savo visuomenės gerovei kurti !


Tai vaizduojame ir mūsų simbolikoje

KEROL – tai nuolatinio tobulėjimo, kūrybinių iniciatyvų, širdies ir proto tvarinys. Pozityvia energija trykštantis susivienijimas, kilnioms idėjoms įgyvendinti, vienyjantis geros valios žmones, norinčius prisidėti prie socialiai atsakingos visuomenės plėtros.
KEROL pavadinimas yra trumpinys vertybių sistemos, kurią taiko Keroliečiai organizacijos veikloje ir savo gyvenime:

K ilnumas

E mpatija

R yžtas

O rumas

L aisvė


Varomoji jėga yra kilnūs, tikėjimo ir iniciatyvos kupini nariai, teikiantys savanorišką pagalbą – investuojantys į visuomenės gerovę savo laiką, žinias ir kitus išteklius. Parodydami altruizmą džiaugiasi būdami pavyzdžiu kitiems.

KEROL – vykdo socialinę, aplinkosauginę ir švietėjišką veiklą. Siekiant stiprinti socialinį teisingumą visuomenėje, palaiko ir plečia ryšius su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Tikslai

Vadovaujantis dvasiniais ir doroviniais principais, akcentuojant žmogaus orumą ir santarvę su gamta, dalyvauti visuomeninėje veikloje, rodyti gerą pavyzdį, visuomenės ir ypač jaunimo ugdyme.

Misija

Geru pavyzdžiu siekiama ugdyti visuomenės narių įpročius - rūpintis socialiai pažeidžiamomis grupėmis ir mažinti gamtos užterštumą, taip įtraukiant į socialinės gerovės kūrimo procesus.

Vizija

Kiekvienas Lietuvos gyventojas dalyvauja visuomeninėje veikloje, savanoriškai prisideda prie darnios visuomenės vystymosi.

 
point horiz
 
facebook   linkedin google+
 
VŠĮ Kerol
Savanorių pr. 271, Kaunas
Tel. nr: +37066699988
El. paštas: info@kerol.lt
  Įm. kodas: 302332666
AB SEB Bankas
Sąsk nr. LT167044060006913970
 
point horizon